Perhiasan berlafaz Allah | Dok Ist

Fikih Muslimah

Mengenakan Perhiasan Berlafaz Allah Bagi Muslimah

Tidak ada keraguan jika cinta pertama perempuan adalah perhiasan.

Wanita mana yang tidak suka perhiasan? Perhiasan ibarat fitrah bagi seorang wanita. Wanita diperbolehkan memakai perhiasan, bahkan dalam bentuk emas atau pakaian sutra. Hal itu merujuk pada keumuman makna ayat surah az-Zukhruf ayat 18. "Dan apakah patut orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran."

Ayat ini berbicara tentang anak perempuan. Sehingga, makna orang yang berperhiasan adalah kesenangan seorang wanita. Ayat ini diperkuat sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasa'i. Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW mengambil sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya, kemudian bersabda, "Dua hal ini terlarang bagi laki-laki dari umatku." Dalam riwayat Ibnu Majah ditambahkan, "… dan diperbolehkan bagi wanita."

photo
Ilustarsi Muslimah - (Pixabay)

Karena itu, tak ada keraguan bahwa dijadikan cinta perempuan salah satunya kepada perhiasan. Tapi, bagaimana jika perhiasan itu, misalkan, kalung atau cincin bertuliskan asma Allah SWT?

Kaum wanita harus berhati-hati terhadap hal ini. Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah dalam al-jami' Fii Fiqhi an-Nisa mengomentari hadis dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Apabila Nabi memasuki tempat buang air besar, beliau selalu menanggalkan cincinnya" (HR al-Khamsah kecuali Ahmad). Hadis ini juga disahihkan Imam at-Tirmidzi dengan menambahkan bahwa cincin itu bertuliskan "Muhammad Rasulullah".

 
Apabila Nabi memasuki tempat buang air besar, beliau selalu menanggalkan cincinnya
HR AL-KHAMSAH
 

Syekh Kamil Muhammad mengatakan, tidak boleh membawa sesuatu yang terdapat nama Allah ke dalam kamar mandi. Tapi, ada sebab-sebab khusus diperbolehkannya membawa masuk cincin atau kalung yang bertulis nama Allah jika khawatir akan hilang, dengan syarat perhiasan itu ditutupi. Tersirat dalam hal ini mengenai diperbolehkannya perhiasan dengan lafaz Allah.

Namun, ada pendapat lain yang tegas melarang pemakaian perhiasan dengan lafaz Allah. Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi melarang penggunaan perhiasan emas yang bertuliskan lafaz Allah.

Komite yang saat itu diketuai Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ini beralasan, perhiasan tersebut sering digunakan untuk menolak bala. Tak jarang terjadi pelecehan atas lafaz Allah tersebut, seperti tertidur di atasnya dan memakainya di tempat-tempat yang dilarang untuk membawa benda yang mengandung nama Allah.

photo
Kalung berlafaz Allah - (Ist)

Terlebih, jika perempuan Muslimah memakai kalung atau perhiasan berlafaz Allah agar berbeda dari wanita Nasrani yang memakai salib dan Yahudi yang memakai bintang David. "Menghindari Muslimah menyerupai Nasrani dan Yahudi," ujar Lembaga Fatwa Arab Saudi.

Jika menggunakan sebagai penolak bala atau jimat, Syekh Yusuf Qaradhawi menyebutkan, sebagian orang memperbolehkan jimat dari Alquran dan sebagian lain melarangnya. Namun, pendapat terkuat, kata Syekh Qaradhawi, semua bentuk jimat tidak diperbolehkan. Alasannya, hadis-hadis yang melarang jimat bersifat umum.

Nabi SAW ketika mengingingkari seseorang yang memakai jimat, beliau tidak menanyakan kepadanya apakah jimatnya dari Alquran atau tidak. Syekh Yusuf Qaradhawi mengungkapkan, perbuatan memakai jimat dengan lafaz Allah atau ayat Alquran lain sama saja merendahkan dan menghinakan Alquran

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Saudi Atur Pakaian Umrah Bagi Muslimah, Bagaimana Pendapat Ulama?

Aturan tersebut digaungkan ketika musim umrah mulai meningkat di Arab Saudi

SELENGKAPNYA

Puluhan Muslimah Berabaya Diusir dari Sekolah di Prancis

Ratusan gadis Muslimah dengan berani mengenakan abaya ke sekolah.

SELENGKAPNYA

Benarkah Islam Melarang Muslimah Jadi Juru Bicara?

Pernah ada seorang wanita yang menyangkal pendapat Umar ketika Umar sedang berpidato di atas mimbar.

SELENGKAPNYA