ILUSTRASI Seorang khalifah dari Dinasti Abbasiyah pernah pura-pura menyalib anak pencuri semangka. | DOK PEXELS

Mujahidah

Ummul Banin, Putri Istana yang Dermawan

Setiap Jumat, dia memerdekakan seorang budak.

Ummul Banin binti Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam berasal dari keluarga khalifah. Ia adalah saudara perempuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ibunya bernama Laila binti Suhail bin Handzalah bin Thufail. Dia menikah dengan anak pamannya, al-Walid bin Abdul Malik. Kemudahan hidup yang ia dapatkan dalam keluarga tak membuatnya lalai...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Cerita Mantan Pastor Menemukan Islam

Idris Tawfiq menyadari, stigma yang selama ini didapatkannya tentang Islam adalah keliru total.

SELENGKAPNYA

Benarkah Muslimah Harus Melepas Cadar Saat Shalat?

Setiap laki-laki dan perempuan wajib menutup sebagian anggota badannya ketika shalat

SELENGKAPNYA

Tak Selamanya Minta Maaf Itu Perlu dan Bermakna

Ada situasi yang sejatinya tak mengharuskan kita untuk minta maaf.

SELENGKAPNYA