Mendata Jamaah: Seorang petugas kesehatan jamaah haji tengah mendata jamaah sakit yang hendak di bawa ke Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Mina , Senin (7/11). Jamaah yang sedangan menunggu menyelesaikan melontar jumrah banyak yang saki | Republika

Mujahidah

Dhubaah: Periwayat Niat Haji Ketika Sakit

Nama Dhubaah melambung bersama hadis tentang diperbolehkannya menetapkan syarat dalam niat haji atau umrah

Dhubaah adalah cucu Abdul Muthalib bin Hasyim al-Qarsyiyah al-Hasyimiyah. Ia adalah sepupu Rasulullah SAW. Ayahnya, Az-Zubair bin Abdul Muthalib, adalah saudara kandung Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Ia adalah panglima Bani Hasyim dan Bani al-Muthalib dalam Perang Fijaar. Ia seorang penyair terhormat dengan julukan Abu Thahir. Sayangnya, ia tak sempat memeluk...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat