TGH Muhammad Najmuddin Makmun, mursyid dari Pulau Seribu. | DOK Wikipedia
19 Sep 2020, 06:20 WIB

TGH M Najmuddin Makmun, Mursyid dari Pulau Seribu Masjid

Pemuka tarekat atau mursyid ini juga ahli dalam ilmu syariat dan fikih.

 

OLEH HASANUL RIZQA

Dakwah Islam di Nusantara tak lepas dari peran kaum sufi dan tarekat. Begitu pula di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah berjulukan Pulau Seribu Masjid itu memunculkan banyak salik karismatik. Di antara mereka adalah Tuan Guru Haji (TGH) Najmuddin Makmun.

Ia dikenal sebagai seorang mursyid. TGH Najmuddin lahir dengan nama Ma'arif di Kampung Karang Lebah, Praya, Lombok Tengah, pada 1920. Ayahnya, TGH Makmun (wafat 1947), pernah menjadi pemimpin Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kelak, peran ini dijalankan pula oleh Ma'arif alias TGH Najmuddin.

Terkini

Ma'arif muda tumbuh dalam lingkungan keluarga yang saleh. Mula-mula, ia belajar agama kepada bapaknya sendiri. Di Lombok, ia mengaji pada banyak guru terkait berbagai cabang ilmu keislaman. Di antara mereka adalah TGH Muhammad Ra'is Sekarbela, TGH Thaha Pesinggahan, TGH Ibrahim Lomban, dan TGH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Dari TGH Ra'is, dirinya mempelajari ilmu tata bahasa Arab. Kitab Matan Alfiyah karangan Ibnu Malik (wafat 1274) juga dikhatamkannya dengan pengawasan gurunya tersebut. Selanjutnya, ada pula guru-gurunya yang lain, seperti TGH Muham mad Badarul Islam, TGH Abdul Kadir, serta KH Dimyathi al-Bantani dari Cidahu, Banten (bil ijazah).

Di Pancor, Ma'arif sempat menghabiskan waktu tiga bulan lamanya. Di bawah arahan TGH M Zainuddin Abdul Majid, ia mempersiapkan diri untuk meneruskan studi ke Tanah Suci, Makkah al-Mukarramah. Dalam usia belia, ia pun mengadakan rihlah ke kota kelahiran Rasulullah SAW itu. Setelah menunaikan ibadah haji, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Najmuddin.

photo
Tangkapan layar TGH Muhammad Najmuddin Makmun, mursyid dari Pulau Seribu - (Dok Youtube/Alfaqir Praya)

Perjalanannya menuntut ilmu-ilmu agama pun dimulai. Najmuddin mendaftarkan diri di Madrasah Darul Ulum al-Diniyah. Lembaga itu didirikan antara lain Sayyid Muhsin al-Musawwa. Ulama asal Palembang, Sumatra Selatan, itu cukup lama berkiprah di Makkah.

Tak ingin menyia-nyiakan waktu selama di Tanah Suci, Najmuddin selalu belajar dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan. Di luar sekolah, putra daerah Lombok itu berguru pada banyak ulama setempat, termasuk yang berasal dari Nusantara.

Misalnya, Syekh Muhammad Yasin al-Fadani dan Syekh Idris al-Bantani. Syekh Yasin al-Fadani bergelar Musnid ad-Dunya ('Gudang Sanad Dunia') atau Bahr al-'Ulum ('Samudra Ilmu'). Kepadanya, Najmuddin belajar banyak hal, terutama ilmu hadis. Bahkan, bisa dikatakan bahwa alim asal Minangkabau itu merupakan guru utamanya.

Sebab, begitu besar pengaruh sosok kelahiran 1915 itu terhadap kehidupan TGH Najmuddin selanjutnya. Ada pun Syekh Idris al-Bantani mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu Alquran, qiraat, dan tasawuf. Ijazah Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah juga diterimanya dari gurunya tersebut.

Selain nama-nama di atas, ada pula sejumlah ulama lain yang menjadi tempat bagi Najmuddin menimba ilmu-ilmu agama selama di luar negeri. Misalnya, Syekh Muhammad Nuri Trengganu (Malaysia), Syekh Abdul Karim Mandailing, Syekh Usman Tungkal, dan Syekh Faisal al-Baweani. Di Makkah, ia juga belajar pada beberapa masyaikh setempat yang berasal dari Pulau Lombok. Di antara mereka adalah TGH Mukhtar, TGH Ibrahim al-Khalidi, dan TGH Musthafa. Lima tahun lamanya Najmuddin merantau di kota suci. Sekitar tahun 1941, ia pun kembali ke Tanah Air sebagai seorang mubaligh yang dihormati.

Perjalanan pulang ditempuhnya dengan kapal laut. Ia akhirnya tiba di Pulau Lombok. Beberapa waktu kemudian, ia membuka pengajian umum di kediamannya sendiri. Masyarakat setempat sangat antusias mengikuti majelis ilmu yang digelar TGH Najmuddin. Rumah ulama tersebut selalu penuh sesak oleh jamaah yang menyimak ceramahnya tiap pengajian dibuka. Kondisi ini terus bertahan hingga kira-kira dua tahun lamanya.

Pada 1943, TGH Najmuddin mendirikan suatu madrasah yang dinamakannya Nurul Yaqin ('cahaya keyakinan') di Karang Lebah, Praya. Waktu itu, inilah satu-satunya lembaga pendidikan Islam formal di Lombok Tengah. Kaum Muslimin menyambutnya dengan suka cita. Mereka pun mendaftarkan buah hatinya ke sana. Harapannya, anak-anak itu menjadi santri yang saleh dan cerdas, mengikuti jejak TGH Najmuddin sendiri.

photo
Tangkapan layar TGH Muhammad Najmuddin Makmun, mursyid dari Pulau Seribu - (Dok Youtube/Alfaqir Praya)

Kira-kira lima tahun kemudian, Madrasah Nurul Yaqin kian berkembang, sampai-sampai kapasitas bangunannya tak lagi cukup untuk menampung para santri. Oleh karena itu, pihak sekolah mendirikan beberapa gedung permanen di kompleks setempat. Sejak saat itu, lembaga ini kian besar.

Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Perguruan Nurul Yaqin atau Sekolah Arab Bawak Mundah. Memasuki dekade 1950-an, TGH Najmuddin memulai penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak-anak perempuan. Namanya, Sekolah Khusus Putri Tanbihul Muslimat.

Setelah itu, pihaknya juga mendirikan Mu'allimin dan Mu'allimat. Masing-masing menyelenggarakan pendidikan berjenjang dengan durasi enam tahun. Sekolah Menengah Islam (SMI) pun didirikannya pada masa ini.

Pada 1970-an, pemerintah daerah (pemda) setempat mendukung pengembangan Perguruan Nurul Yaqin. Pemda Kabupaten Lombok Tengah pun menghibahkan area tanah seluas 3,2 hektare (ha) untuk dijadikan lokasi baru bagi pondok pesantren yang hendak didirikan TGH Najmuddin. Peletakan batu pertama dilakukan pada 14 Juli 1971. Kelak, sang alim menamakannya Madrasah Muhajirin.

Ceritanya bermula pada 1972. Waktu itu, TGH Najmuddin menunaikan ibadah haji. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk berjumpa lagi dengan guru-gurunya dahulu selama di Tanah Suci. Ia pun bersilaturahim dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani dan Syekh Muhammad Hasan al-Masysyath. Atas saran gurundanya yang berasal dari Minang itu, nama madrasah atau pesantren yang belum lama dibangun TGH Najmuddin pun diubah menjadi Darul Muhajirin.

Sampai saat ini, Pondok Pesantren Darul Muhajirin terus berkembang. Ada berbagai jenjang yang diselenggarakannya. Mulai dari madrasah tsanawiyah (MTs), baik untuk putra maupun putri, hingga sekolah menengah atas atau madrasah aliyah (SMA/MA). Jumlah santri mencapai tak kurang dari 2.000 orang. Hingga akhir hayatnya, TGH Najmuddin aktif dalam mendakwahkan Islam dan mengajar ilmu-ilmu agama. Tidak hanya di lembaga pendidikan yang didirikannya. Ia pun membuka tak kurang dari 153 majelis taklim di seputar Pulau Lombok.

Masyarakat mengenangnya sebagai seorang ulama yang berilmu tinggi, berpribadi zuhud, dan teladan. Dari segi keilmuan, TGH Najmuddin menaruh perhatian besar pada ilmu fikih. Bagaimanapun, ia pun mengamalkan tasawuf. Bahkan, di Lombok ia melanjutkan peran ayahnya, TGH Makmun, sebagai mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Posisi ini dilakoninya setelah menerima ijazah irsyadah (kemursyidan) dari ayahnya sendiri serta Syekh Idris al-Bantani al-Makki. Silsilah tarekat dari jalur ayahnya itu bersambung hingga TGH Sidiq Karangkelok. Ulama asal Mataram itu merupakan salah satu khalifah Syekh Abdul Karim Banten, yang pernah berguru pada Syekh Achmad Khotib al-Syambasi --pendiri Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah.

photo
Tangkapan layar TGH Muhammad Najmuddin Makmun, mursyid dari Pulau Seribu - (Dok Youtube/Alfaqir Praya)

Menyelaraskan habluminallah dan habluminannas

Di Indonesia, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah merupakan salah satu tarekat yang terbesar. Menilik dari namanya, tarekat itu adalah perpaduan dari dua aliran besar, yakni Qadiriyah dan Naqsabandiyah.

Perumusnya ialah Syekh Achmad Khotib al-Syambasi, seorang ulama asal Nusantara yang bermukim di Makkah pada abad ke-19 M. Ia memadukan antara ajaran Syekh Muhyidin Abu Muhammad Abdul Qodir Jaelani al-Baghdadi (pendiri Tarekat Qodiriyah) dan Syekh Bahauddin al-Bukhari an-Naqsyabandi (pendiri Tarekat Naqsyabandiyah). Syekh al-Syambasi menyadari, kedua tarekat itu memiliki inti ajaran yang saling melengakapi, terutama pada jenis zikir dan metodenya. Di samping itu, keduanya sama-sama menekankan pentingnya syariat.

Pengikut Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), terbilang signifikan. Di antara nama-nama tokoh mursyidnya ialah TGH Muhammad Najmuddin Makmun.

Selain sebagai pemimpin tarekat, ia juga ahli dalam bidang ilmu syariat. Bagi masyarakat setempat, ulama kelahiran tahun 1920 itu adalah sosok teladan. Tidak hanya berkutat pada amalan-amalan tarekat. Ia pun aktif dalam kehidupan sosial keagamaan di tengah khalayak. Ini adalah salah satu bukti pengejawantahan ajaran Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Tarekat ini menekankan pentingnya keselarasan antara hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Allah SWT (hablu minallah) dan hubungan horizontal (hablumina an-nas).

Sebagai pengamalan prinsip tersebut, TGH Najmuddin membuka berbagai lembaga pendidikan Islam dan majelis taklim. Perannya di tengah masyarakat begitu besar. Kegiatan dakwah yang dilakukannya kian berpengaruh terutama sejak kepulangannya dari Makkah pada 1940-an.

 
TGH Najmuddin membuka berbagai lembaga pendidikan Islam dan majelis taklim.
 
 

Dalam menjalankan ibadah sosial ini, ia turut dibantu sejumlah alim ulama setempat. Untuk menyebutkan beberapa di antaranya, ialah TGH L Sam'an, TGH Ahmad Ibrahim, TGH Mukti Ali, dan TGH Muslim Thahir.

Penduduk Lombok tentunya tak asing dengan ketokohannya. Sebab, ayahandanya --TGH Makmun (wafat 1947)-- pernah menjadi mursyid tarekat yang sama serta aktif dalam syiar Islam di Pulau Seribu Masjid. Selain itu, TGH Makmun juga dikenang sebagai pahlawan pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial berkali-kali memburu sang alim, tetapi selalu gagal. Mereka tak mampu melihatnya meskipun sudah memeriksa seluruh kampung ayahanda TGH Najmuddin itu di Karang Lebah.

Sejak 1970-an, dakwah TGH Najmuddin boleh dikatakan berpusat di Pondok Pesantren Darul Muhajirin, Praya, Lombok Tengah. Institusi ini menyediakan pendidikan dengan jenjang yang cukup lengkap, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Sang alim tak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan Muslimin setempat dengan adanya pesantren tersebut. Darul Muhajirin juga diharapkannya dapat membimbing masyarakat agar tak terjerumus pada ajaran-ajaran yang dipandang sesat.

TGH Najmuddin memperoleh ijazah Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah pertama-tama dari ayahandanya sendiri. Bersama dengan kakaknya, TGH Muhsin Makmun, ia pun membesarkan perkumpulan sufi itu hingga memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak di NTB. Secara silsilah, mata rantai tarekat yang diajarkan TGH Najmuddin bersambung hingga ke Imam Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah Muhammad SAW.

Tokoh ini berpulang ke rahmatullah pada 18 Juni 2013. Lautan manusia mengiringi pemakamannya. Kepergian TGH Najmuddin menyisakan duka tidak hanya bagi kaum Muslimin Lombok, melainkan juga umat Islam pada umumnya.

Legasinya tak hanya berbagai lembaga pendidikan dan dakwah. Sebab, ia telah menghasilkan cukup banyak karya di sepanjang hayatnya. Beberapa karangannya ialah, Sejarah Ringkas Deside Wali Nyato (1993); Fawa'idul Hifzhi li Jama'ati Majalisi at-Ta'imi Da-ril Muhajirin (2001); Majmu'atul Aurod (1995); Sejarah Ringkas Datu Pejanggik (tulisan tangan, belum diterbitkan); Sifat Dua Puluh; Inggih Tiang Matur (dalam bahasa Sasak); serta sejumlah catatan dalam tulisan tangan yang berkaitan tentang ilmu tasawuf.

Sumber: Ceramah TGH Muhammad Najmuddin Makmun


×