ILUSTRASI Modernisme Islam adalah sebuah gerakan kebangkitan Islam yang muncul pada antara abad ke-19 dan 20. | DOK BROOKINGS

Kitab

Bedah Sejarah Modernisme Islam

Buku ini merangkum biografi sejumlah cendekiawan di balik gerakan modernisme Islam.

Era kolonialisme yang menindas mayoritas umat Islam sedunia memuncak pada abad ke19 M. Bangsa-bangsa Eropa (Barat) menguasai negeri-negeri Muslim dan mengeruk kekayaan bumi serta memeras tenaga penduduk setempat. Untuk melanggengkan penindasan, mereka didukung bukan hanya oleh persenjataan yang canggih, tetapi juga penerapan taktik yang acap kali memecah-belah umat.

Menjelang abad ke-20, mulai nyaring terdengar suara-suara perlawanan. Aspirasi itu terutama datang dari kelompok Muslimin terpelajar yang mengimbau adanya otokritik pada diri kolektif umat Islam. Mereka memandang, kaum Muslimin perlu kembali pada ajaran Alquran dan sunah Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, para penggerak ini juga memandang, kemajuan yang dialami Barat modern perlu dipelajari. Gerakan inilah yang kemudian dinamakan sebagai modernisme Islam.

Buku Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam membahas sejumlah inspirator modernisme Islam dalam sejarah, khususnya antara abad ke-19 dan 20 M. Tidak hanya pembahasan biografi para tokoh. Karya kolaboratif dari Akhmad Taufik, M Dimyati Huda, dan Binti Maunah itu juga membedah kaitan antara ajaran Islam dan semangat pembaruan.

Secara keseluruhan, buku itu terdiri atas enam bab, yakni “Pendahuluan”, “Islam dan Tantangan Modernisme”, “Islam dan Tradisi Kontemporer”, “Landasan Teoretis Pembaru”, “Pembaru Abad XVIII-XX”, dan “Kaum Modernis Kontemporer.” Bab pertama berisi selayang-pandang tantangan zaman yang dihadapi kaum Muslimin sejak abad ke-18 hingga kini. Menurut para penulis, kebangkitan Islam bermula dari umat agama itu sendiri. Apakah mereka bersedia untuk mengambil nilai-nilai kemajuan dari ajaran tauhid.

Bab kedua membicarakan lebih lanjut perihal posisi umat Islam di dalam sejarah. Menurut Taufik dan kawan-kawan, sejarah Islam dapat dibagi menjadi Periode Klasik (650-1250 M), Pertengahan (1250-1800 M), dan Modern (1800 M-sekarang). Periode Klasik itu terbagi lagi menjadi Masa Kemajuan I (650-1000 M), yang ditandai dengan ekspansi wilayah Islam dan berdirinya pelbagai pusat keunggulan peradaban. Selanjutnya, terjadilah Masa Disintegrasi (1000-1250 M), yakni antara momen keruntuhan Dinasti Umayyah dan perpecahan politik Dinasti Abbasiyah.

Pada 1258 M, jantung Kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad, diserbu bangsa Mongol. Kota kosmopolitan itu luluh lantak. Pada awal Periode Pertengahan, situasi kaum Muslimin umumnya dilanda kegamangan. Di Andalusia (Spanyol), Granada jatuh ke tangan Kristen pada 1491 M. “Pada masa ini, umat Islam berada dalam periode kegelapan, terutama dalam bidang pemikiran kemajuan ilmiah sudah tidak ada lagi, dengan ditutupnya pintu ijtihad, pemikiran menjadi mati” (hlm 7).

 
Dengan ditutupnya pintu ijtihad, pemikiran menjadi mati.

Perlahan namun pasti, anak cucu Mongol menjadi pemeluk Islam. Bahkan, mereka kemudian turut memulihkan peradaban Islam. Berbagai dinasti bermunculan. Kondisi demikian terus berlangsung hingga awal abad ke-16.

Antara tahun 1500 dan 1800 M, terjadilah apa yang disebut sebagai Masa Tiga Kerajaan. Adapun ketiga kerajaan besar yang dimaksud ialah Kesultanan Utsmaniyah di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Menurut ketiga penulis, periode 1500-1700 M dinamakan pula Masa Kemajuan II. Masing-masing dari ketiga kerajaan tersebut mempunyai masa kejayaan tersendiri, terutama dalam bidang literatur dan arsitek.

Lebih lanjut, perbedaan antara kedua “masa kemajuan” itu cukup kentara. Yang pertama dinilai lebih baik daripada yang kedua. Sebab, progres yang terjadi dalam fase kedua itu lebih banyak pada bidang politik. Sementara itu, Barat mulai bangkit, terutama melalui terbukanya jalan ke pusat rempah-rempah dan pelbagai komoditas mentah di Timur jauh.

Antara tahun 1700 dan 1800 M, baik Kesultanan Utsmaniyah, Safawi, maupun Mughal mengalami kemunduran. Sebab utamanya, menurut para penulis buku ini, ialah adanya pemberontakan dari dalam masing-masing kerajaan Islam itu. Maka kekuatan politik dan militer kaum Muslimin secara agregat ikut menurun.

Semangat kaum cendekia Muslim untuk mengeksplorasi sains dan ilmu pengetahuan terasa stagnan. Tarekat-tarekat kala itu diliputi suasana khurafat. Bahkan, banyak umat Islam dilanda sikap fatalisme kala memandang diri dan masa depan.

Sementara itu, bangsa-bangsa Barat terus melakukan ekspansi melalui imperialisme dan kolonialisme di Asia, Afrika, dan juga Amerika. Mereka terus menekan ruang-hidup umat Islam di wilayah-wilayah manapun yang didudukinya. Pada 1798 M, pemimpin Prancis Napoleon Bonaparte menguasai Mesir. Sadarlah pemuka-pemuka Muslimin khususnya di dunia Arab bahwa umat Islam dalam kondisi mundur.

photo
Syekh Muhammad Rasyid Ridha di perpustakaan pribadinya. Rasyid Ridha merupakan seorang pemikir modernisme Islam pada abad ke-20. - (DOK WIKIPEDIA)

Para penggerak

Buku ini berupaya merangkum biografi para cendekiawan dan ulama yang berperan besar memotori kebangkitan Islam antara abad ke-18 dan 20. Mereka antara lain adalah Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Rasyid Ridha, Sayyid Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Di samping itu, para penulis juga menerangkan sosok-sosok pembaru dari Indonesia, semisal KH Ahmad Dahlan, HOS Tjokroaminoto, dan KH Hasyim Asy’ari. Bahkan, tokoh-tokoh dari masa kontemporer juga disertakan, yakni Nurcholish Madjid, Harun Nasution, dan Abdurrahman Wahid. Semuanya, baik dari dalam maupun luar negeri, dinilai telah berjasa besar dalam mengupayakan kemajuan Islam pada era modern.

Ibnu Abdul Wahab digambarkan sebagai pelopor gerakan Wahabi. Menurut para penulis, istilah “Wahabi” sesungguhnya dicetuskan oleh musuh-musuh aliran ini. Adapun para pengikut sang tokoh menyebut diri mereka sebagai al-Muslimun atau al-Muwahhidun. Artinya, pendukung ajaran yang memurnikan ketauhidan. Karena mengikuti mazhab fikih Imam Ahmad bin Hanbal, golongan itu pun menganggap dirinya ahl as-salaf sehingga termasuk dalam ahlus sunnah waljama’ah (aswaja).

Sementara itu, Jamaluddin al-Afghani diceritakan sebagai sosok yang tidak hanya berjuang di ranah pemikiran, tetapi juga pernah terjun langsung memimpin jihad. Ia menyaksikan dan merasakan betapa kerasnya kolonialisme terhadap rakyat Muslimin di Mesir dan Asia Selatan. Karena itu, ulama yang lahir di Afghanistan itu menyuarakan persatuan umat Islam melalui gerakan pan-Islamisme. Pemikiran al-Afghani kemudian menginspirasi generasi sesudahnya, termasuk Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

Indonesia juga mendapatkan pengaruh pan-Islamisme yang bermula sejak awal abad ke-20. Hal itu melalui para pelajar Nusantara yang menimba ilmu di Tanah Suci. Di antara mereka ialah KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari. Begitu kembali ke Tanah Air, kiai kelahiran Yogyakarta itu terus berproses hingga kemudian mendirikan Muhammadiyah. Adapun kiai asal Jombang, Jawa Timur, itu memotori berdirinya Nahdlatul Ulama (NU). Keduanya merupakan organisasi bercorak modern meskipun tidak mesti mengusung warna keislaman yang sama.

Sesudah Indonesia merdeka, wacana seputar modernisme Islam terus berkembang. Pada masa 10 atau 20 tahun belakangan, cukup banyak tokoh di Tanah Air yang turut mendinamiskan perbincangan itu. Dalam buku ini, tersaji nama-nama antara lain Cak Nur dan Gus Dur.

photo
Putri Presiden keempat Indonesia, KH Abdurrahman Wahid, Inayah Wahid melihat koleksi lukisan Gus Dur. - (Republika/Raisan Al Farisi)

Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam dapat menjadi rujukan dalam mendalami diskursus tentang perjumpaan antara Islam dan Barat, khususnya antara abad ke-18 hingga 20. Seperti diungkapkan para penulisnya, karya tersebut ditujukan pertama-tama untuk kalangan mahasiswa, sebagai pegangan matakuliah Pembaruan Pemikiran Dalam Islam. Bagaimanapun, kandungan di dalamnya berguna untuk membuka mata pembaca pada umumnya akan perjalanan sejarah umat Islam.

Sejarah bukanlah sebuah garis lurus yang bertepi. Sering kali, kesukaran yang dialami kini merupakan awal dari kegemilangan di masa depan. Karena itu, kaum Muslimin pada era sekarang barangkali masih menyaksikan keterpinggiran Islam pada berbagai bidang kehidupan. Namun, boleh jadi kelak peradaban agama tauhid kembali bersinar. Dengan membaca buku ini, semangat untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong perubahan insya Allah dapat dirasakan.

 

DATA BUKU

Judul: Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam

Penulis: Akhmad Taufik, M Dimyati Huda, dan Binti Maunah

Tebal: 225 halaman

Penerbit: PT Raja Grafindo Persada

Mengenal Sejarah dan Paham Mu'tazilah

Paham Mu'tazilah meyakini berbagai doktrin atau pemikiran.

SELENGKAPNYA

Karhutla di Indonesia dari Ujung ke Ujung

Kualitas udara mulai memburuk akibat karhutla.

SELENGKAPNYA

Seluk-beluk Iskemia Jantung, Apa Itu?

Kebanyakan kasus iskemia jantung menunjukan gejala yang minim.

SELENGKAPNYA

Ikuti Berita Republika Lainnya