Ottoman | Republika

Hikmah

Mengambil Hikmah dari Ottoman

Penaklukan wilayah oleh Ottoman lebih pada pengembangan Islam.

Oleh AUNUR ROFIQ

Kelahiran Ottoman tidak terlepas dari cikal bakalnya, yaitu Sulaiman. Orang-orang Turki Utsmani yang berasal dari kabilah-kabilah Turki, yang senang berperang, di wilayah Turkistan. Ketika mereka diserang bangsa Mongolia, dipimpin Sulaiman, menyelamatkan diri ke arah selatan Kaukasus. Sulaiman digantikan anaknya, Urthughul. Dia mempunyai anak lelaki bernama Utsman dan nama ini yang digunakan...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Sang Politisi Teladan dari Tanah Betawi

Mohammad Husni Thamrin berjuang menyuarakan kepentingan rakyat dan kebangsaan Indonesia pada era kolonial.

SELENGKAPNYA

Kesabaran Hindun Binti Amru

Suami, anak, dan saudaranya mati syahid dalam peperangan.

SELENGKAPNYA

Ibadah dan Kesempurnaan Akhlak

Ibadah yang kita lakukan seharusnya berdampak baik pada akhlak.

SELENGKAPNYA