ILUSTRASI Abu Bakar ash-Shiddiq memiliki seorang putra yang belakangan menjadi Muslim dan sahabat Nabi SAW. | DOK WIKIPEDIA

Kisah

Abdurrahman bin Abu Bakar, Mujahid Hingga Ujung Usia

Putra Abu Bakar ash-Shiddiq ini semula memusuhi Islam, baik di kancah Badar hingga Uhud.

Abu Bakar ash-Shiddiq memeluk Islam tatkala mayoritas orang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dialah yang pertama dari kalangan lelaki merdeka Makkah al-Mukarramah yang beriman kepada beliau. Berkata Ammar bin Yasir, “Pada masa-masa awal Islam, aku melihat Nabi SAW hanya bersama lima orang budak, dua orang wanita, dan Abu Bakar.” Kedekatannya dengan Rasulullah...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Ziarah Terakhir Pak Maja

Kecelakaan bus di Guci menyisakan kengerian.

SELENGKAPNYA

Muhammadiyah: RUU Kesehatan Seolah Kembali ke Orde Baru

Semangat RUU Kesehatan dinilai persis dengan pengaturan pada masa Orde Baru.

SELENGKAPNYA

RUU Kesehatan untuk Kepentingan Siapa?

RUU Kesehatan akan menggunakan metode omnibus law seperti UU Cipta Kerja.

SELENGKAPNYA