ILUSTRASI Pementasan wayang. Salah satu medium dakwah Wali Songo dahulu ialah kesenian, semisal pertunjukan wayang kulit. | Wihdan Hidayat / Republika

Dunia Islam

Tiga Medium Dakwah Wali Songo

Wali Songo dalam berdakwah di tengah masyarakat Jawa memanfaatkan banyak medium, termasuk kesenian.

Islamisasi Jawa tidak terlepas dari peran penting Wali Songo. Itu adalah sebutan bagi sembilan orang mubaligh. Mereka terdiri atas Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kesuksesan dakwah yang dilakukan mereka tidak lepas dari kepiawaian dalam “membaca”...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Kala Imam Hanafi Ditantang Debat Melawan Khawarij

Seorang Khawarij menantang debat Imam Hanafi di dalam masjid.

SELENGKAPNYA

Kritik al-Maturidi untuk Aliran Mu’tazilah

Al-Maturidi mengkritik aliran Mu'tazilah dalam pelbagai aspek pemikiran.

SELENGKAPNYA

Mengenal Teolog Muslim, al-Maturidi

Al-Maturidi adalah salah seorang teolog Islam yang diikuti kalangan aswaja.

SELENGKAPNYA