Mengeratkan Kepedulian | Republika

Hikmah

Mengeratkan Kepedulian

Sikap peduli sebagai simbol keimanan dan ketakwaan setiap manusia terhadap Sang Pencipta.

Oleh MUHAMAD YOGA FIRDAUS

OLEH MUHAMAD YOGA FIRDAUS Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah terlepas dari relasi hubungan dengan sesamanya. Hubungan antarsesama merupakan karunia yang sangat indah dari Yang Mahakuasa. Manusia dapat saling menyematkan nilai-nilai kepedulian dengan memberi bantuan dan saling mengasihi agar dapat mencapai kemaslahatan bersama. Bencana alam yang melanda di beberapa tempat,...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Bagaimana Content Creator Menunaikan Zakatnya?

Kesimpulannya, pendapatan content creator itu wajib zakat.

SELENGKAPNYA

Gempa adalah Peringatan

Dalam surah al-Mulk ada ayat tentang gempa yang sering terjadi.

SELENGKAPNYA

Keutamaan Membaca

Kegemaran membaca akan menuntun seseorang menambah pengetahuan.

SELENGKAPNYA