Satu Amal dengan Multiniat

Satu amal dengan multiniat akan mendapatkan multipahala.

Khazanah

Image

Pesan Perpisahan Ramadhan

Kepergian Ramadhan meninggalkan pesan perpisahan berharga.

Hikmah

Image

Mengingat Mati dengan Tradisi Ziarah Kubur

Rasulullah menganjurkan ziarah kubur agar mempersiapkan diri menghadapi mati.

Khazanah

Image

Umayyah binti Qais Pelopor Juru Rawat Perempuan

Rasulullah memberi apresiasi khusus atas dedikasinya di dunia perawatan.

Sirah

Image

Asma’ Binti Yazid Jubir Muslimah Zaman Rasulullah

Keberanian dan kecerdasan Asma’ binti Yazid ini jarang ditemui pada masa Nabi.

Sirah

Image

Ibrah Keberanian Miqdad Bin Amr

Kata-kata Miqdad mengalir laksana anak panah yang lepas dari busurnya, hingga merasuk ke dalam hati orang-orang mukmin.

Sirah

Image

Dhubaah Sang Pembawa Syarat Haji

Dhubaah Binti Zubair adalah salah satu sahabiyah yang banyak meriwayatkan hadis.

Sirah

Image

Doa Khaulah yang Menembus Langit

Khaulah lantas mengangkat tangannya dan berdoa dengan kesungguhan, penuh harap kepada Allah SWT, dan rasa kesedihan dalam hatinya.

Sirah

Image

Asy-Syifa, Guru dan Dokter Pertama Islam

Asy-Syifa bint Abdullah mampu membaca dan menulis sejak zaman jahiliyah.

Sirah

Image

Lelaki Buta yang Mencintai Rasulullah SAW

Meski tidak dianugerahi penglihatan, Ibnu Ummi Maktum mendapat keistimewaan berupa kecintaan terhadap agama meski nyawa taruhannya.

Sirah

Image

Fikih yang Memudahkan

Ibadah dalam Islam hakikatnya tetap sejalan dengan fitrah manusia.

Khazanah

Image

Zaid bin Tsabit, Sekretaris Rasulullah nan Cerdas

Zaid menguasai bahasa Ibrani, baik lisan maupun tulisan.

Sirah

Image

Mengukur Kekuatan Iman

Iman yang lemah ibarat pohon yang buruk, akarnya hanya merambat di permukaan bumi.

Khazanah

Image

Ummu Saad, Tonggak Hukum Waris dalam Islam

Kematian ayahnya menjadi sebab turunnya hukum waris.

Sirah

Image

Abdullah bin Rawahah Penyair yang Gagah di Medan Perang

Abdullah bin Rawahah tampil membawa pedang ke medan tempur Badar, Uhud, Khandaq, Hudaibiyah, dan Khaibar.

Sirah

Image
×