ILUSTRASI Sahabat Nabi SAW, Abu Thalhah al-Anshari, menyedekahkan kebun kurma kesayangannya untuk umat Islam. | dok pxhere

Mujahidah

Ummu Dardah, Pinjaman Dua Kebun Kurma Berbuah Surga

Ummu Dardah meletakkan Allah dan Rasulullah di atas diri dan keluarga.

Ummu Dahdah al-Anshariah dikenal sebagai perempuan yang mengutamakan kenikmatan kekal di akhirat daripada kenikmatan fana di dunia. Ia memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Ummu Dahdah masuk Islam sewaktu Mush'ab bin Umair RA datang ke Madinah. Mush'ab datang sebagai utusan Rasulullah SAW yang menyeru penduduk Madinah untuk memeluk agama Islam....

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Shalawat Badar, Jalan Jihad Ulama Jawa Melawan PKI

Habib Ali Kwitang mengajak agar Shalawat Badar dipopulerkan sehingga dapat menyaingi lagu “Genjer-Genjer”.

SELENGKAPNYA

Rihlah Sejarah Masjid Cut Meutia

Bangunan Masjid Cut Meutia berdiri sejak zaman penjajahan Belanda.

SELENGKAPNYA

Peristiwa Istimewa pada Hari Lahir Baginda

Bagi Nabi Muhammad SAW hari kelahirannya memiliki nilai tambah dibandingkan dengan hari-hari lainnya.

SELENGKAPNYA