Muslimah berdoa pada hari wukuf di Jabal Rahmah, Padang Arafah, Makkah, Jumat (8/7/2022). | AP Photo/Amr Nabil

Fikih Muslimah

Muslimah Azan untuk Memanggil Shalat, Bolehkah?

Mayoritas ulama bersepakat bahwa seorang perempuan tidak boleh azan ataupun iqamat untuk jamaah laki-laki

Oleh NASHIH NASHRULLAH

Sebuah riwayat dari Bukhari Muslim mengisahkan bagaimanakah azan disyariatkan. Ketika rombongan para sahabat yang hijrah dari Makkah tiba di Madinah bersama Rasulullah SAW, telah masuk waktu shalat. Di saat bersamaan, belum terdapat media yang dipergunakan untuk memanggil khalayak agar berkumpul dan shalat berjamaah. Mereka akhirnya bermusyawarah. Ada usulan menggunakan lonceng...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat