Muslimah berdoa pada hari wukuf di Jabal Rahmah, Padang Arafah, Makkah, Jumat (8/7/2022). | AP Photo/Amr Nabil

Fikih Muslimah

Bolehkah Muslimah Azan dan Iqamah?

Perempuan tidak perlu mengumandangkan azan walaupun mereka melakukan jamaah hanya bersama perempuan.

Oleh ZAHROTUL OKTAVIANI

Dalam Islam, shalat merupakan ibadah yang wajib dan telah ditetapkan waktu pelaksanaannya. Untuk mengetahui waktu shalat, Allah SWT mensyariatkan azan sebagai tanda waktu masuk shalat.

Dalam hadis sahih Abu Dawud disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Imam sebagai penjamin dan muazin (orang yang adzan) sebagai yang diberi amanah, maka Allah memberi petunjuk kepada para imam dan memberi ampunan untuk para muazin." Adapun hukum azan, para ulama memiliki selisih pendapat tentangnya.

Sebagian ulama mengatakan jika azan adalah sunah muakad, tapi pendapat lebih kuat mengatakan azan hukumnya fardu kifayah. Imam An Nawawi mengatakan, "Azan dan iqamah disyariatkan berdasarkan nash-nash syariat dan ijma'. Dan tidak disyariatkan (azan dan iqamah ini) pada selain shalat lima waktu, tidak ada perselisihan (dalam masalah ini)."

photo
Sejumlah pengungsi memanjatkan doa seusai melaksanakan shalat Maghrib di Kampung Gasol II, Desa Gasol, Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (24/11/2022).Berdasarkan data dari BNPB, hingga Kamis (24/11/2022), jumlah pengungsi akibat gempa di Cianjur mencapai 62.545 orang. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

Anjuran mengumandangkan azan dan iqamah bagi laki-laki dilakukan dengan suara keras. Bagi Muslimah, azan dan iqamah boleh dilakukan hanya untuk dirinya dan Muslimah lainnya yang berada di tempat shalat khusus wanita.

Imam As-Syafii dalam Kitab Al-Umm menjelaskan, perempuan tidak perlu mengumandangkan azan walaupun mereka melakukan jamaah hanya bersama perempuan.

Dalam bukunya, ia menulis, "Para perempuan tidak perlu azan walaupun mereka berjamaah bersama (perempuan yang lain). Namun, jika ada yang mengazani dan mereka hanya melakukan iqamah, hal itu diperbolehkan. Dan juga tidak boleh mengeraskan suara mereka saat azan. Sekiranya, azan tersebut cukup didengar olehnya sendiri dan teman-teman perempuannya, begitu juga saat iqamah."

Sementara itu, dalam kitab Al- Majmu' Syarhul Muhadzdzab karya Imam Nawawi dituliskan tidak sah azan perempuan untuk jamaah laki-laki. Sebagaimana disebutkan Mushannif (pengarang kitab Muhadzdzab) bahwa pendapat ini adalah pendapat mazhabnya serta pendapat jumhur ulama serta pendapat Imam As-Syafii dalam kitab Al-Umm.

 
Tidak sah azan perempuan untuk jamaah laki-laki.
IMAM NAWAWI
 

Imam Nawawi juga menulis, jika jamaah perempuan ingin mendirikan shalat, ada tiga pendapat yang terkenal dan tertulis, baik dalam qaul jadid maupun qaul qadim dan jadid juga jumhur. Pertama, disunahkan bagi mereka iqamah saja tanpa melakukan azan sebagaimana pendapat Mushannif (pengarang Muhadzdzab).

Pendapat kedua, tidak disunahkan azan dan iqamah sebagaimana tertulis dalam pendapat Al-Buwaithi. Ketiga, disunahkan keduanya sebagaimana pendapat ulama' Khurasan. Imam Syafii termasuk dalam kategori pendapat pertama yang hanya menyunahkan iqamah pada Muslimah. Kumandang azan diizinkan asal tidak dengan suara yang keras sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Pendapat Imam As-Syafii ini didu kung oleh beberapa ulama lain, di antaranya: Al-Buwaithi, Abu Hamid, Qadhi Abu Thayyib, dan Al-Mahamily dalam dua kitabnya. Namun, pendapat ini ditolak oleh Abu Ishaq Ibrahim As- Syiraziy yang merupakan pengarang kitab Muhadzdzab dan Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Tahrir yang berpendapat bahwa tetap dimakruhkan azan bagi perempuan.

 
Janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.
QS al-Ahzab ayat 32
 

Pendapat wanita tidak disyariatkan untuk azan dan iqamah salah satunya karena perempuan dikenal sebagai sosok yang indah dan merupakan aurat. Perempuan harus pintar dalam menjaga dirinya. Jika suara itu digunakan untuk hal yang salah atau tidak disyariatkan dalam Islam, ditakutkan berujung pada fitnah.

Dalam surah al-Ahzab ayat 32 dituliskan, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita-wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."

Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta' menyebutkan, "Tidak disunahkan beriqamah bagi jamaah shalat kaum wanita yang diimami wanita pula".

Ketetapan ini juga berlaku bagi wanita yang melakukan shalat sendiri, sebagaimana tidak disyariatkan bagi mereka mengumandangkan azan." 

photo
Umat Islam melaksanakan Shalat Idul Adha 1443 Hijriyah di Masjid Al Ikhlas, Desa Patereman, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Ahad (10/7/2022). Umat Islam di kawasan pesisir tersebut melaksanakan shalat Idul Adha sesuai waktu yang ditetapkan pemerintah. - (ANTARA FOTO/Patrik Cahyo Lumintu/Zk/tom.)

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Sejarah Panjang dan Khasiat Menyehatkan Sebutir Kurma

Umat Muslim tak disarankan untuk mengonsumsi kurma secara berlebih saat sahur atau berbuka puasa.

SELENGKAPNYA

Sekelumit Thrifting, Beli Baju Bekas yang Digemari Anak Muda

Pasar barang bekas semakin melejit saat memasuki era Depresi Hebat.

SELENGKAPNYA

Siapa Tersangka Baru Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida?

KPK enggan membeberkan identitas tersangka baru.

SELENGKAPNYA