ILUSTRASI Kejujuran merupakan lawan dari kebohongan, salah satu ciri kaum munafik. | DOK REP PRAYOGI

Khazanah

02 Oct 2022, 04:20 WIB

Hindari Sifat Munafik

Seorang Mukmin hendaknya menyadari bahaya sifat munafik.

OLEH HASANUL RIZQA Mereka yang tidak mampu menyelaraskan antara apa-apa yang diucapkan dengan yang dilakukannya sendiri merupakan golongan munafik. Penamaan itu berasal dari bahasa Arab, munaafiq, yang akarnya adalah nafiq. Artinya, ‘berpura-pura'. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kaum munafik tidak sungguh-sungguh percaya atau setia kepada ajaran Islam. Dalam hatinya, justru ada... ';

×