Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berpose. | Republika/Thoudy Badai

Tasawuf

06 Dec 2020, 03:30 WIB

Misteri Titik di Bawah Ba

Rahasia basmalah terletak pada huruf ba, dan rahasia huruf ba terletak pada titik di bawah ba.

OLEH PROF KH NASARUDDIN UMAR; Imam Besar Masjid Istiqlal

Secara semiotik Rene Guonon menjelaskan multimakna dari huruf nun ini. Huruf nun digambarkan sebagai setengah bulatan (half-circimference) yang cembung ke bawah, atau digambarkan sebagai bagian bawah bulat telur bola dunia (terrestrial half of the World Egg) melambangkan bibit keabadian dan kestabilan (the seed of immortability).

Separuh bulatan atasnya cembung ke atas (celestrial half of the World Egg) melambangkan bola matahari kesempurnaan yang memberi cahaya dan energi. Huruf nun sebagai nama ikan besar menjadi simbol dalam zodiak Capricorn dalam mitologi Yunani, sebagai 'jalan menanjak' (ascending path).

Rene Guenon menghubungkan simbol huruf nun dengan beberapa agama. Dalam Islam, jelas sekali huruf nun berdiri sendiri sebagai pembuka surah al-Qalam, yang ditafsirkan dengan ikan paus atau disimbolkan dengan tempat tinta, lalu disusul ada kalam dan tempat melulisnya sebagaimana disebutkan dalam ayat: Nun wa al-qalam wa ma yasthurun. Artinya: "Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis." (QS al-Qalam [68]: 1).

Huruf nun banyak ditafsirkan dengan jenis ikan paus (al-hut) yang menyelamatkan dan menghidupkan Nabi Yunus. Huruf nun dihubungkan dengan perahu Nabi Nuh atau Noah dalam Kitab Perjanjian Lama (Bible) atau kisah tentang Jonah, yang juga menceritakan perahu penyelamatan kehidupan.

Kisah yang sama juga dikenal dalam agama Yahudi, terutama dikisahkan panjang lebar juga dalam Hebrew Kabbalah, yang di sana dilukiskan huruf nun sebagai kelahiran baru (a new birth). Baik sebagai ikan maupun sebagai perahu sama-sama menjadi lambang penyelamatan, yaitu menyelamatkan bukan hanya manusia, tetapi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Huruf nun sebagai ikan penyelamat dihubungkan juga dengan Matsya Avatar dalam agama Hindu, yang ceritanya mirip kisah Nabi Nuh.

Pembahasan titik di bawah huruf ba juga dibahas banyak di dalam kitab-kitab Tafsir Isyari dan kitab-kitab tasawuf. Menurut riwayat dari al-Hafiz ibn Sulaiman ibn Ibrahim al-Qunduzy, sesungguhnya seluruh rahasia kitab-kitab samawi tersimpul di dalam Alquran.

 
Sesungguhnya seluruh rahasia kitab-kitab samawi tersimpul di dalam Alquran.
 
 

Rahasia keseluruhan Alquran tersimpul dalam surah al-Fatihah dan rahasia keseluruhan surah al-Fatihah tersimpul di dalam basmalah, dan rahasia basmalah terletak pada sebuah titik di bawah huruf ba di awal kalimat.

Salah satu riwayat yang mengungkapkan hal ini ialah dari al-Qundun al-Hanafiy: "Ketahuilah sesungguhnya keseluruhan rahasia kitab-kitab suci samawi terdapat di dalam Alquran, dan rahasia Alquran terletak di dalam surah al-Fatihah, rahasia surah al-Fatihah terletak di dalam basmalah, rahasia basmalah terletak pada huruf ba, dan rahasia huruf ba terletak pada titik di bawah ba.


×