Mengasihani Orang yang Menghina Kita

Rasulullah dan waliyullah adalah teladan akhlak mulia terhadap penghina orang lain.

Tuntunan

Image
×