Hikmah | Republika

Hikmah

Akibat Suka Melaknat

Oleh Imron Baehaqi

 

Oleh Imron Baehaqi

Karena kecewa dan tidak terima tanah kebun miliknya menjadi tempat pembuangan sampah, keluarlah ucapan atau tulisan sebagai berikut, "Siapa yang buang sampah di sini, semoga kena musibah atau miskin tujuh turunan."

Barangkali ungkapan serupa sering kita jumpai dalam pergaulan hidup sehari-hari, sebagai bentuk luapan emosi yang memuncak karena motif tertentu. Atau boleh jadi di antara kita pernah melontarkannya, baik secara terang-terangan maupun dalam hati, disadari ataupun tidak.

Contoh lain, misalnya, mudah-mudahan dia jatuh miskin, semoga dia cepat mati, semoga jatuh sakit, kena azab, dan sebagainya. Semuanya tidak lain adalah perkataan tercela yang dilarang dalam agama. Ucapan seperti ini dikenal dengan perkataan melaknat atau mengutuk.

Buya Hamka menjelaskan, mengutuk itu menunjukkan kebencian dan menyingkirkan seseorang dari rahmat Allah SWT atas dirinya. Beliau juga menyebutnya sebagai perkataan sumpah serapah yang tidak sepatutnya keluar dari lisan seorang mukmin.

Sebagaimana dikatakan ar-Raghib al-Ashfahani, melaknat berarti menjauhkan atau menyingkirkan sebagai bentuk kemarahan dan kebencian. Menurutnya, laknat dari Allah di akhirat bermakna hukuman atau azab, sedangkan di dunia berarti terputusnya menerima rahmat dan taufik-Nya. Adapun laknat dari manusia adalah doa (keburukan) yang dialamatkan kepada orang lain.

Dalam Alquran, kata laknat disebut sebanyak 41 kali, baik bentuk kata kerja maupun kata benda. Sebagian besar ayat tersebut menunjukkan, otoritas melaknat itu adalah Allah SWT. Dialah yang berhak melaknat dan menyiksa hamba-Nya yang berbuat zalim atau dosa. Di antara ragam kezaliman itu adalah kekufuran, kerusakan, membunuh, kedustaan, murtad, dan sebagainya.

Laknat Allah yang pertama kali, misalnya, berlaku kepada iblis hingga hari pembalasan. (QS Shad [37]:78). Kemudian, Allah melaknat orang-orang kafir. (QS al-Baqarah [2]:89). Orang-orang Yahudi yang mengatakan, tangan Allah itu terbelenggu. (QS al-Maidah [6]: 64). Melaknat orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja. (QS an-Nisa [4]:93). Dan, melaknat orang yang melontarkan tuduhan berzina kepada perempuan mukmin yang menjaga kesuciannya. (QS an-Nur [24]:23).

Dari sekian banyak ayat Alquran tentang melaknat ini, ada dua ayat yang secara eksplisit menyebutkan, manusia ikut melaknat pada dua hal, bersama-sama dengan Allah dan malaikat. Pertama, melaknat orang murtad. (QS Ali Imran [3]:87). Kedua, melaknat orang kafir yang mati dalam keadaan kufur. (QS al-Baqarah [2]:161).

Namun, mesti diketahui, Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah ketika beliau melaknat orang kafir yang menentangnya. (QS Ali Imran [3]:128). Sejak adanya teguran ini, Rasulullah SAW melarang umatnya saling melaknat terhadap sesama manusia, termasuk kepada hewan. Sebab, sejatinya Nabi SAW diutus bukan tukang laknat, melainkan sebagai penebar rahmat.

Akibat bagi orang yang suka melaknat sungguh sangat berat, tidak boleh dianggap remeh. Apalagi, hanya karena urusan-urusan kecil dan sederhana. Sebab, bagi orang yang suka melaknat, tidak akan diberi syafaat dan persaksiannya pada hari kiamat tidak akan diterima. (HR Muslim). Di samping itu, orang yang suka melaknat orang mukmin maka ia seperti membunuhnya. (HR Bukhari).

Oleh sebab itu, menjadi keniscayaan bagi kita supaya cerdas dan hati-hati dalam berucap, berkomentar, dan meng-update status. Lebih-lebih ucapan atau tulisan yang mengandung laknat, kutukan, dan sumpah serapah. Fasthabiqul khairat. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat