Asma Binti Yazid | https://www.arabiccalligraphygenerator.com/

Sirah

05 May 2022, 04:45 WIB

Asma’ Binti Yazid Jubir Muslimah Zaman Rasulullah

Keberanian dan kecerdasan Asma’ binti Yazid ini jarang ditemui pada masa Nabi.

Asma' binti Yazid merupakan sosok wanita yang pemberani dan tangguh. Dia termasuk dari golongan kaum Anshar yang biasa disebut sebagai Ummu Salamah. Asma', semasa hidupnya, dijuluki juru bicara (jubir) kaum wanita. Sebab tak ada satu pun wanita Arab kala itu yang mampu menandingi kepiawaiannya dalam berkhutbah. Pemilik nama lengkap Asma'... ';

Khubaib bin Adi, Menahan Siksa Demi Agama Allah

Setiap hari, Khubaib bin Adi harus menerima siksaan.

SELENGKAPNYA

Ummu Haram: Salehah di Darat, Syahidah di Laut

Ummu Haram meminta didoakan oleh Rasulullah agar bergabung dengan pasukan Muslim.

SELENGKAPNYA
×