Khaulah binti Tsala'bah | https://www.arabiccalligraphygenerator.com/

Sirah

02 May 2022, 04:45 WIB

Doa Khaulah yang Menembus Langit

Khaulah lantas mengangkat tangannya dan berdoa dengan kesungguhan, penuh harap kepada Allah SWT, dan rasa kesedihan dalam hatinya.

Islam melarang seorang suami untuk menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri. Secara istilah, biasa disebut zihar. Allah SWT bahkan berfirman di Alquran Surah al-Mujadalah ayat 1 hingga 4 terkait ancaman, keburukan, dan ganjaran terhadap seorang suami yang telah menzihar istrinya. "Sesungguhnya, Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu... ';

Hadiah Terbaik dari Allah

Hadiah terbaik yang Allah berikan kepada hamba-Nya setiap Ramadhan adalah malam al-Qadar.

SELENGKAPNYA

Tiktok, Bagaimana Fikihnya?

Pemilik akun Tiktok memastikan penampilan dan kontennya sesuai tuntunan fikih dan adab.

SELENGKAPNYA

Abdullah bin Rawahah Penyair yang Gagah di Medan Perang

Abdullah bin Rawahah tampil membawa pedang ke medan tempur Badar, Uhud, Khandaq, Hudaibiyah, dan Khaibar.

SELENGKAPNYA
×