Tiga yang Dibenci

Sesungguhnya Allah meridhai kalian dalam tiga perkara dan benci kepada kalian dalam tiga perkara.

Khazanah

Image
×